1470-490

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 40,000 കോടി പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,268,381Deaths: 527,069