1470-490

ചരമം

തലശ്ശേരി പിലാക്കൂൽ സഫിയാസിൽ എ പി എം മൂസയുടെ യും ഷർമിന പി പി (പള്ളക്കന്ടവിട )മകൻ മിനൻ അബ്ദുല്ല (വയസ്സ് 15) മരണപ്പെട്ടു.
സഹോദരി ഷദാ മറിയം…
മയ്യത്ത് ഓടത്തിൽ പള്ളിയിൽ കബറടക്കം..
ഇന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക്
18-5-2020

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,277,711Deaths: 527,098