1470-490

പച്ചക്കറി കിറ്റും മാസ്ക്കും നൽകി

സി.പി.ഐ.എം ജോസ്ഗിരി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് പരിധിയിലുള്ള 117 വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റും, 2വിതം മാസ്ക്കും നിർധനരായ 50 വീടുകളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും നൽകി, കാരായി രാജൻ ഉൽഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. പി.ശശി,കാത്താണ്ടി റസാക്ക്, എൻ.പി.ജെസീൽ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സുനിൽകുമാർ ജി.സ്വാഗതവും ഫിൽഷാദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253