1470-490

ചരമം


നരിക്കുനി: മുണ്ടുപാലം നടുവിലക്കണ്ടിയിൽ പരേതനായ അച്ചുതൻ നായരുടെ ഭാര്യ ദേവകി അമ്മ (81) അന്തരിച്ചു ..
മക്കൾ – ശ്രീധരൻ നായർ ,, ഗംഗാധരൻ നായർ ,, രവീന്ദ്രൻ നായർ , ലീല
മരുമക്കൾ -ശ്രീനിവാസൻ നായർ,, അംബിക ,, ശ്രീജ .. ബിന്ദു,

Comments are closed.