1470-490

കെ എസ്‌ ഇ ബി: കെ ഫോൺ പദ്ധതി പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ

നരിക്കുനി: – കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് വൈദ്യുതി കണക്ഷന് പുറമെ ഇൻ്റെർനെറ്റും ,കേരള സർക്കാർ 2016ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ് വർക്ക് (കെ ഫോൺ ) പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ നരിക്കുനി കെ.എസ് ഇ.ബി സെക്ഷന് കീഴിൽ തുടങ്ങി ,
കേബിളുകൾ വലിക്കുന്ന ജോലികളാണ് നരിക്കുനി കെ എസ് ഇ ബി യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് ,കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്ന് ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ 10 28 കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ,ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വലിക്കാനുള്ള കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ,
കെ എസ് ഇ ബി യുടെ എല്ലാ 210 ,110 ,66 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളയും ആദ്യമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കും ,ഇത് കെ എസ് ഇ ബി യുടെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി തൂണുകളിലൂടെയാണ് വലിക്കുന്നത് ,അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കെ എസ് ഇ ബി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകാനാണ് പദ്ധതി ,ഈ കെ ഫോൺ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സേവനദാതാവിനും അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാം ,
ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ,പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ,സ്കൂളുകളും ,വായനശാലകളും കെ ഫോൺ നെറ്റ് വർക്ക് പരിധിയിൽ വരും ,ഇതിന് പുറമെ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളും സൗജന്യ ഇൻ്റർനെറ്റ് പരിധിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ,
കെ എസ് ഇ ബി യുടെ നിലനില്പിനും ,ജനങ്ങളിൽ ഇൻ്റെർനെറ്റ് ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചതുമാണ് കെ എസ് ഇ ബി.യെ ഇത്തരം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിച്ചത് ,കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ 110 കെ. വി സബ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആദ്യമായി കെ ഫോണിനുള്ള ജോലികൾ നടക്കുന്നത് ,

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223