1470-490

മുസിരിസ് ബീച്ചിൽ ഇനി ‘മിയോവാക്കി’കൾ തളിർക്കും

അഴീക്കോട് മുനയ്ക്കൽ മുസിരിസ് ബീച്ചിൽ തളിർത്ത മിയോവാക്കികൾ

മുസിരിസ് ബീച്ചിൽ
ഇനി ‘മിയോവാക്കി’കൾ തളിർക്കും
അഴീക്കോട് മുനയ്ക്കൽ മുസിരിസ് ബീച്ചിൽ ഇനി മിയോവാക്കി കാട് തളിർക്കും. ഔഷധ മരങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മിയോവാക്കി കാട് മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണ് ബീച്ചിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന 10 മിയോവാക്കി കാട് പദ്ധതിയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നുവർഷംകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക വനം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ബീച്ചിലെ കായലിനോടും കടലിനോടും ചേർന്ന 20 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 3000 വൃക്ഷത്തൈകളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നട്ടത്. ഒരു ചതുരശ്രമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റി അതിൽ കൽപൊടിയും ജൈവവളവും നിറച്ച് നടുവിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തൈയും, അതിന് ചുറ്റും നാല് വൃക്ഷത്തൈകൾ വീതവുമാണ് നട്ടത്. കറുക, പുളി, മാവ്, ഞാവൽ, എലിഞ്ഞി, അത്തി, പ്ലാവ്, ആര്യവേപ്പ് തുടങ്ങി 100 ഇനങ്ങളിൽപെട്ട വൃക്ഷത്തൈകളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ കാട് ആലപ്പുഴ പോർട്ട് മ്യൂസിയം വളപ്പിലാണ് സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന് മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതി എം ഡി പി എം നൗഷാദ് അറിയിച്ചു. ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എംഎൽഎ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു. എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൗഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ്: അഴീക്കോട് മുനയ്ക്കൽ മുസിരിസ് ബീച്ചിൽ തളിർത്ത മിയോവാക്കികൾ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253