1470-490

മൺസൂൺ കാര്യത്തിൽ വിവിധ പ്രവചനങ്ങൾ

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മൺസൂൺ ആരംഭതീയതി സംബന്ധിച്ച വിശകലനം

മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ കേരളത്തിൽ എത്തേണ്ടുന്ന ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ജൂൺ 1ആണ്.

2020 ലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ജൂൺ 5 ന് കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) അറിയിച്ചു. അവരുടെ മോഡൽ അനുമാനങ്ങളിൽ 4 ദിവസം വരെ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആവാനുള്ള (model error) സാധ്യത കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്.

ഐഎം ഡിയുടെ പ്രവചനം ഈ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/PRESS_RELEASE_MONSOON_ONSET_OVER_KERALA_2020.pdf

സ്വകാര്യ വെതർ ഏജൻസിയായ സ്കൈമെറ്റ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മെയ് 28 ന് തന്നെ കേരളത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. അവരുടെ മോഡൽ അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനത്തിൻറെ ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു. 2 ദിവസം വരെ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ മോഡൽ പിഴവായും കണക്കാക്കുന്നു. https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/the-onset-of-southwest-monsoon-2020-over-kerala-likely-before-date-andaman-sea-repeats-2019/

മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വെതർ ഏജൻസിയായ ‘വെതർ ചാനൽ’ മെയ് 31 നോട് കൂടെ തന്നെ ഈ വർഷം മൺസൂൺ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വെതർ ചാനലിന്റെ വിശദമായ അവലോകനം https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-outlook-2020/ എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

15 -05 -2020 ,12 PM

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,239,372Deaths: 526,996