1470-490

സിംഗപ്പൂർ – കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് 137 യാത്രക്കാർ

ഇന്നലെ (12/5/20) കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ സിംഗപ്പൂർ – കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ (IX 485) 137 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 77 പേർ പുരുഷൻമാരും 60 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 10 കുട്ടികളും 18 ഗർഭിണികളും 1 മുതിർന്ന പൗരനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

86 പേരെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് കെയർ സെൻ്ററുകളിലേക്കും 51 പേരെ വീടുകളിലേക്കും നിരീക്ഷണത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്
ആലപ്പുഴ-12
എറണാകുളം-17
ഇടുക്കി – 3
കണ്ണൂർ – 10
തിരുവനന്തപുരം – 15
തൃശ്ശൂർ – 12
വയനാട്-1
കൊല്ലം-20
കോട്ടയം -13
കോഴിക്കോട്-12
മലപ്പുറം – 9
പാലക്കാട് – 5
പത്തനംത്തിട്ട – 7
കാസർഗോഡ് – 1

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 17 പേരാണ് ഉള്ള ത്. ഇതിൽ 6 പേർ സ്ത്രീകളും 11 പേർ പുരുഷൻമാരുമാണ്. ഇതിൽ 2 പേരെ വീടുകളിലും 15 പേരെ കോവിഡ് കെയർ സെൻ്ററിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.

Comments are closed.

x

COVID-19

World
Confirmed: 0Deaths: 0