1470-490

സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി പനങ്ങാട് ഹരിതവിപ്ലവത്തിലേക്ക്


പനങ്ങാട്:കോവിഡ് രോഗബാധ യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കാനിടയുള ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തേയൂം,വരാനിടയുളള വിലക്കയറ്റത്തേയും അതിജീവിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനംചെയ്ത സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി ക്ക് പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിപുലമായ പദ്ധതി കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. യുവാക്കളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പദ്ധതി കൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. തരിശുപാടങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ,കരനെൽകൃഷി, ഇടവിളകൃഷിപ്രോത്സാഹനം,ഫലവൃക്ഷത്തൈവ്യാപനം,മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹനം, പശുവളർത്തൽ,മുട്ടക്കോഴിവളർത്തൽ,ഗൃഹാങ്കണ പച്ചക്കറി കൃഷി, ഹരിതഭവനംപദ്ധതി,സംയോജിത കൃഷി വ്യാപനം, കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പ് കൃഷി, എന്നിവകൃഷിവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചും,സഹകരണ ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ കോഴിയും കൂടുംപദ്ധതി ,പലിശ രഹിത കാർഷിക സ്വർണ വായ്പ,ഹ്രസ്വകാല-ദീർഘകാല ലോണുകൾ എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കും.പാടശേഖരസമിതിഭാരവാഹികൾ, ഹരിതസേനാംഗങ്ങൾ,എന്നിവർ പദ്ധതിനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ഉസ്മാൻ, സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ലുക്മാൻ,കൃഷിഓഫീസർ മനോജ് എന്നിവർ ചർച്ചക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,469,234Deaths: 525,139