1470-490

മെയ് 20ന് മുമ്പ് റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റണം

തൃശൂർ: റേഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾ മെയ് 20ന് മുമ്പ്
റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റണം
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള റേഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മെയ് മാസത്തേക്ക് അനുവദിച്ച റേഷൻ വിഹിതം മെയ് 20 ന് മുമ്പ് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ 52677 വരുന്ന മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുടമകളിൽ 52177 പേർ കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി. 278005 പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകളും 215517 നീല കാർഡുടമകളും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം മഞ്ഞ , പിങ്ക് കാർഡുടമകൾക്ക് ആരംഭിച്ച ചെറുപയർ വിതരണത്തിൽ 35.18 ശതമാനം എ എ വൈ കാർഡുടമകളും 33.9 ശതമാനം പിങ്ക് കാർഡുടമകളും വിഹിതം കൈപ്പറ്റി. മെയ് 20നകം ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ചെറുപയർ വിഹിതം കൈപ്പറ്റണം. അതേസമയം മെയ് മാസത്തിലെ പയർ വിഹിതം 20ന് ശേഷവും ലഭിക്കും.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,547,809Deaths: 525,270