1470-490

ദമാം -കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് 174 യാത്രക്കാർ

ഇന്നലെ (12/05/20) കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ദമാം -കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ (IX 1924) 174 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 82 പേർ പുരുഷൻമാരും 92 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. പത്ത് വയസിൽ താഴെയുള്ള 20 കുട്ടികളും 76 ഗർഭിണികളും ഒരു മുതിർന്ന പൗരനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇതിൽ 4 പേരെയാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്.. പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഒരാളും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗർഭണിയെയും ഇവരുടെ 5 ഉം 2 ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിലുള്ളത്.

67 പേരെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് കെയർ സെൻ്ററുകളിലേക്കും 103 പേരെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കും നീരീക്ഷണത്തിനായി അയച്ചു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്
ആലപ്പുഴ-30
എറണാകുളം-14
ഇടുക്കി – 10
കാസർഗോഡ് – 1
കൊല്ലം-46
കോട്ടയം – 25
തിരുവനന്തപുരം – 11
വയനാട്-1
കോഴിക്കോട്- 3
മലപ്പുറം – 3
പാലക്കാട് -3
പത്തനംത്തിട്ട -10
തൃശ്ശൂർ – 17

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളത് 14 പേരാണ്. ഇതിൽ 11 പേർ സ്ത്രീകളും 3 പേർ പുരുഷൻമാരുമാണ്. പത്ത് വയസിൽ താഴെയുള്ള 1 കുട്ടിയും 9 ഗർഭിണികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 10 പേരെ വീടുകളിലും 4 പേരെ കോവിഡ് കെയർ സെൻ്ററിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,486,326Deaths: 525,168