1470-490

ചരമം

എരഞ്ഞോളി വാടിയിൽ പിടിക. അനശ്വര വീട്ടിൽ രമേശൻ, ഷൈജ എന്നവരുടെ മകൾ ഹൃദ്യ രമേശ് (26) അന്തരിച്ചു (Btecഎഞ്ചിനിയർ ആയിരുന്നു) സഹോദരി കാവ്യ രമേശ് (PG .ജിയോളജി വിദ്യാത്ഥി, കാസർകോഡ് ) സംസ്കാരം 11 മണി വിട്ട് വളപ്പിൽ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,547,809Deaths: 525,270