1470-490

ഹോം ടെലിവിഷനിലെ ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

12-5-2020 ചൊവ്വാഴ്ച്ച മലയാള ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

📺#Asianet & #AsianetHD

06.30am : ലൗഡ്സ്പീക്കർ
09.00am : പറവ
12.00pm : ഉദയപുരം സുൽത്താൻ[SD]
12.00pm : പച്ചക്കുതിര[HD]
03.00pm : ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള[SD]
03.00pm : ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്[HD]
06.30pm : ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന
11.00pm : ഈ പറക്കും തളിക[SD]
11.00pm : ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം[HD]

📺#SuryaTV & #SuryaTVHD

09.00am : ജയിംസ് & ആലീസ്
12.00pm : മാട്ടുപ്പെട്ടിമച്ചാൻ
03.00pm : ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ
07.00pm : മായാവി
10.00pm : രാമൻെറ ഏദൻതോട്ടം

📺#Zeeകേരളം

09.00am : മോഹൻലാൽ
12.00pm : ഡോറ
03.00pm : ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്

📺#MazhavilManorama

09.00am : ഈച്ച
01.00pm : റൺവേ
05.00pm : കമ്മത്ത് & കമ്മത്ത്

📺#FlowersTV

10.00am : അസുരവംശം
04.30pm : കസിൻസ്
10.30pm : അദ്വൈതം

📺#KairaliTV

09.00am : ആറു
12.00pm : പ്രേമം
04.00pm : പോക്കിരി
09.30pm : വിവേഗം

📺#AmritaTV

8.00am : വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ
1.30pm : വെൽക്കം ടു കൊടൈക്കനാൽ
4.00pm : സൗണ്ട് ഓഫ് ബൂട്ട്

📺#KairaliWE

07.00am : വെങ്കലം
10.30am : ബാഷ
03.00pm : കന്മദം
08.30pm : പോക്കിരിരാജ

🎥#AsianetMovies

01.00am : ഇഷ്ടദാനം
03.30am : ത്രീ ചാർ സൗ ബീസ്
07.00am : ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
10.00am : ദ് പ്രിൻസ്
01.00pm : കഥ പറയുമ്പോൾ
04.00pm : തുപ്പാക്കി
07.00pm : സ്വർണ്ണക്കടുവ
10.00pm : വെള്ളാനകളുടെ നാട്

🎥#AsianetPlus

01.00am : കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന
03.30am : മീൻ
06.30am : രാജശിൽപി
09.00am : എന്ന് നിൻെറ മൊയ്തീൻ
12.00pm : കമലദളം
03.00pm : അച്ചായൻസ്
11.00pm : ഗജരാജമന്ത്രം

🎥#SuryaMovies

01.00am : പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവിൽ
03.30am : തുറന്ന ജയിൽ
07.00am : അനാമിക
10.00am : പ്രിയംവദയ്ക്കൊരു പ്രണയഗീതം
01.00pm : കൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ
04.00pm : ദ് ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ്
07.00pm : മയിൽപ്പീലിക്കാവ്
10.00pm : മുല്ലശ്ശേരി മാധവൻകുട്ടി നേമം പി ഒ

https://chat.whatsapp.com/IofXFQcKIdS6jbzuzOXgj7
09.00am : പറവ
12.00pm : ഉദയപുരം സുൽത്താൻ[SD]
12.00pm : പച്ചക്കുതിര[HD]
03.00pm : ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള[SD]
03.00pm : ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്[HD]
06.30pm : ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന
11.00pm : ഈ പറക്കും തളിക[SD]
11.00pm : ഷേക്സ്പിയർ എം എ മലയാളം[HD]

📺#SuryaTV & #SuryaTVHD

09.00am : ജയിംസ് & ആലീസ്
12.00pm : മാട്ടുപ്പെട്ടിമച്ചാൻ
03.00pm : ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ
07.00pm : മായാവി
10.00pm : രാമൻെറ ഏദൻതോട്ടം

📺#Zeeകേരളം

09.00am : മോഹൻലാൽ
12.00pm : ഡോറ
03.00pm : ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്

📺#MazhavilManorama

09.00am : ഈച്ച
01.00pm : റൺവേ
05.00pm : കമ്മത്ത് & കമ്മത്ത്

📺#FlowersTV

10.00am : അസുരവംശം
04.30pm : കസിൻസ്
10.30pm : അദ്വൈതം

📺#KairaliTV

09.00am : ആറു
12.00pm : പ്രേമം
04.00pm : പോക്കിരി
09.30pm : വിവേഗം

📺#AmritaTV

8.00am : വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ
1.30pm : വെൽക്കം ടു കൊടൈക്കനാൽ
4.00pm : സൗണ്ട് ഓഫ് ബൂട്ട്

📺#KairaliWE

07.00am : വെങ്കലം
10.30am : ബാഷ
03.00pm : കന്മദം
08.30pm : പോക്കിരിരാജ

🎥#AsianetMovies

01.00am : ഇഷ്ടദാനം
03.30am : ത്രീ ചാർ സൗ ബീസ്
07.00am : ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
10.00am : ദ് പ്രിൻസ്
01.00pm : കഥ പറയുമ്പോൾ
04.00pm : തുപ്പാക്കി
07.00pm : സ്വർണ്ണക്കടുവ
10.00pm : വെള്ളാനകളുടെ നാട്

🎥#AsianetPlus

01.00am : കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന
03.30am : മീൻ
06.30am : രാജശിൽപി
09.00am : എന്ന് നിൻെറ മൊയ്തീൻ
12.00pm : കമലദളം
03.00pm : അച്ചായൻസ്
11.00pm : ഗജരാജമന്ത്രം

🎥#SuryaMovies

01.00am : പ്രഭാതം ചുവന്ന തെരുവിൽ
03.30am : തുറന്ന ജയിൽ
07.00am : അനാമിക
10.00am : പ്രിയംവദയ്ക്കൊരു പ്രണയഗീതം
01.00pm : കൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ
04.00pm : ദ് ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ്
07.00pm : മയിൽപ്പീലിക്കാവ്
10.00pm : മുല്ലശ്ശേരി മാധവൻകുട്ടി നേമം പി ഒ

Comments are closed.