1470-490

സ്നേഹാദരവ് നൽകി.

സന്ധ്യകരണ്ടോട് ദീപയെ ആദരിക്കുന്നു.

കുറ്റ്യാടി: അന്ത: രാഷ്ട്ര നേഴ്സ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കായക്കൊടി പ്രാഥമീക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നേഴ്സ് ദീപയെ ആദരിച്ചു. മഹിള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ധ്യകരണ്ടോട് പൊന്നാട അണിയിച്ച് സ്നേഹാദരവ് നൽകി.ചടങ്ങിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും മറ്റും സംബന്ധിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689