1470-490

എളവള്ളി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി

കർഷകരുടെയും, മൽസ്യതൊഴിലാളികളുടെയും, അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യെപെട്ടുകൊണ്ടും എളവള്ളി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പഞ്ചായത്തിനു മുന്നിൽ

മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സി.ജെ സ്റ്റാൻലി, പ്രസാദ് പണിക്കൻ, എ.ഡി സാജു, ബാബു കെ.ഒ, റാഫി എളവള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,268,381Deaths: 527,069