1470-490

യാത്ര പാസ്

*Date: 11:05:2020*

കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്‌ നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും , കേരളത്തിൽ നിന്നും യാത്ര പാസ് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ് . അതിനായുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

🔹 ആസാം (ASSAM)
https://eservices.assam.gov.in/directApply.do?serviceId=1533
🔹 ഛത്തീസ്ഗഡ്
https://raipur.gov.in/cg-covid-19-epass
🔹 ഡൽഹി
https://epass.jantasamvad.org/epass/relief/english
🔹 ഹരിയാന
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
🔹 ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
http://covid19epass.hp.gov.in
🔹 കർണാടക
https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English
🔹മധ്യപ്രദേശ്
https://mapit.gov.in/covid-19
🔹 മഹാരാഷ്ട്ര
https://covid19.mhpolice.in
🔹 ഒഡീഷ
http://covid19regd.odisha.gov.in
🔹പഞ്ചാബ്
http://covidhelp.punjab.gov.in
🔹 രാജസ്ഥാൻ
http://emitraapp.rajasthan.gov.in
🔹 തമിഴ്നാട്
http://rtos.nonresidenttamil.org
🔹 ഉത്തർപ്രദേശ്
http://164.100.68.164/upepass2
🔹തെലുങ്കാന
https://epass-svc.app.koopid.ai/epassportal/widgets/dashboard.html
🔹 കേരളം
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/home/addDomestic
🔹 ഗോവ
www.goaonline.gov.in
🔹 ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
www.spandana.ap.gov.in
•••••<><><><><><><>•••••

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,518,564Deaths: 525,223