1470-490

മലപ്പുറത്ത് സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളില്‍ 4,511 പേര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം

കോവിഡ് 19: മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളില്‍നിന്ന് 4,511 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം നല്‍കി
ലോക് ഡൗണ്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകള്‍ വഴി ജില്ലയില്‍ ഇന്നലെ (മെയ് 10) 4,511 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. 2,522 പേര്‍ക്കാണ് ഉച്ച ഭക്ഷണം നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ അവശ വിഭാഗങ്ങള്‍ നിത്യ രോഗികള്‍ അഗതികള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പടെ 2,055 പേര്‍ക്ക് സൗജന്യമായാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത്. 1,487 പേര്‍ക്ക് അത്താഴവും 502 പേര്‍ക്ക് പ്രാതലും ഇന്നലെ  വിതരണം ചെയ്തതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ജാഫര്‍ മലിക് അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 1,745 പേര്‍ക്കാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ 1,517 പേര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. 267 പേര്‍ക്ക് പ്രാതലും 1,194 പേര്‍ക്ക് അത്താഴവും നല്‍കി. നഗരസഭകളില്‍ 777 പേര്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കി.  538 പേര്‍ക്കുള്ള ഉച്ച ഭക്ഷണം ഇതില്‍ സൗജന്യമായിരുന്നു. 235 പേര്‍ക്ക് പ്രാതലും 293 പേര്‍ക്ക് അത്താഴവും നഗരസഭാ പരിധികളില്‍ നല്‍കി.

Comments are closed.