1470-490

ചരമം

നരിക്കുനി: പന്നിക്കോട്ടൂർ കല്ലാഞ്ഞി മാട്ടുമ്മൽ പരേതനായ സൂപ്പി യുടെ ഭാര്യ കല്ലാഞ്ഞി മാട്ടുമ്മൽ ഖദീജ (72),  മക്കൾ: മൈമൂന, സുഹറ, സാജിദ്, ഉമ്മുകുൽസു, മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ്‌ (കുവൈറ്റ് ) പരേതനായ ബാപ്പു .
മരുമക്കൾ: അബ്ദുൽ സ്സലാം (കന്നൂട്ടി പാറ), റഫീഖ് (പാലങ്ങാട്), സുഹറാബി, കൗലത്

Comments are closed.