1470-490

ചരമം

കോട്ടയംപൊയിൽ കുന്നിനുമീത്തൽ അൽഫജർ PCK അബ്ദുള്ള (60) കാഞ്ഞിരോട് മരണപ്പെട്ടു ഭാര്യ ചാലിക്കണ്ടി സകീന. മക്കൾ CK അസ്‌ക്കർ, CK ജംഷീർ, CK ഫിറോസ്, പരേതയായ ഹർഷീന CK, മരുമകൻ TP സാദിഖ്.
കബറടക്കം ആറാംമൈൽ മൈതാനിപള്ളിയിൽ നടത്തി…

Comments are closed.