1470-490

ബാങ്കുകൾ നാളെ മുതൽ സാധാരണ നിലയിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകൾ നാളെ മുതൽ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. വായ്പയെടുക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഏരിയയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ജില്ലാ കലക്ടറുടേതായിരിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയും ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.: ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാകുന്നത്. റെഡ്‌സോൺ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ബാങ്കുകൾക്ക് വൈകീട്ടുവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. റെഡ്‌സോണിൽ പത്തുമുതൽ രണ്ടുമണിവരെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ലോക്ക് ഡൗണിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ബാങ്കുകൾ വൈകീട്ടുവരെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്.

Comments are closed.