1470-490

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർബന്ധം

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജോലിക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം. സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്കാണ് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത്. കൊവിഡ് രോഗബാധയുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ആപ്പ് നിർബന്ധമാക്കി. അതേ സമയം, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കൊവിഡ് രോഗബാധയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നവരും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

Comments are closed.