1470-490

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പ്; മദ്യം വേണ്ട

ബാറുകൾ തുറക്കില്ല’ തുറക്കേണ്ടന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് ‘ മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഇളവുകൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗമാണ് തത്കാലം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.

കേന്ദ്രം മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ തുറക്കാൻ ഇളവുനൽകിയിരുന്നു. ബാറുകൾ തുറക്കാതിരിക്കുകയും ഔട്ട്ലറ്റുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് തുറക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ബിവറേജസുകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കുണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ നിർദേശം യോഗത്തിൽ വച്ചത്.

Comments are closed.