1470-490

വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടും

മക്കരപ്പറമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന കിഴക്കേകുളമ്പ്, തടത്തില്‍കുണ്ട്, വടക്കേകുളമ്പ് വടക്കാങ്ങര ഭാഗം, കാളാവ് മദ്രസ, തടത്തില്‍കുണ്ട് മദ്രസ,മക്കരപ്പറമ്പ് ഭാഗം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ഇന്ന്(ഏപ്രില്‍ 29) രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30  വരെ  വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു

Comments are closed.