1470-490

കെ.എസ്.ഇ.ബി ലൈൻമാൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

മലപ്പുറം .വലിയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ലൈൻമാൻ വിജയൻ ചോലയിൽ ആണ് മരിച്ചത്. പാണക്കാട് വെച്ച് ജോലിക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം. വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് പോസ്റ്റിൽ കയറിയതായിരുന്നു. മൃതദേഹം മലപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ.

Comments are closed.