1470-490

വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും

മലപ്പുറം സബ് സ്റ്റേഷനില്‍ നവീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍   നിലമ്പൂര്‍, എടക്കര, പൂക്കോട്ടുംപാടം, കാളികാവ് സബ്‌സ്റ്റേഷനുകളുടെ കീഴില്‍ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍  ഏപ്രില്‍ 28ന്  രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് വരെ വൈദ്യുതി  വിതരണത്തില്‍ തടസ്സം അല്ലെങ്കില്‍ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്  മലപ്പുറം ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Comments are closed.