1470-490

ചരമം

എരഞ്ഞോളി പാറക്കെട്ടിന് സമീപം എക്കോട്ടില്ലത്ത് സാവിത്രി അന്തർജനം നിര്യാതയായി
ഭർത്താവ് പരേതനായ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി
മക്കൾ ശ്രീഹരി, ശ്രീജയ, ശ്രീനാഥ്
മരുമക്കൾ ശ്രീകല, വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, രേഷ്മ
Contact. 9496238263

Comments are closed.