1470-490

കോവിഡ്: ദുബായിൽ മലയാളി മരിച്ചു.

ദുബായിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃത്താല തലക്കശ്ശേരി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഹമീദ് കണിച്ചിറക്കൽ (47) മരണപ്പെട്ടു . സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു .

Comments are closed.