1470-490

ചരമം


താമരശ്ശേരി: – മലപുറം കാവുംപുറത്ത് മുഹമ്മദ് ഹാജി ( 62 ) നിര്യാതനായി ,മയ്യത്ത് നമസ്ക്കാരം രാവിലെ 6 മണിക്ക്

Comments are closed.