1470-490

സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് കമലാ നെഹ്റു സ്‌കൂളിന്റെ സഹായം


പഞ്ചായത്തുതല സമൂഹ അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് തൃത്തല്ലൂർ കമലാ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ വി.എച്ച്.എസ് സൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സഹായം. കമലാ നെഹ്റു സ്‌കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാടാനപ്പള്ളിയിലെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 16 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പലവ്യജ്ഞനങ്ങളാണ് വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിത്ത് വടുക്കുഞ്ചേരിക്ക് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി.എ ബാബു കൈമാറിയത്. സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ.ആർ ദേവാനന്ദ്, സമൂഹ അടുക്കള ചുമതലക്കാരി ഷീല സോമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മാർച്ച് 26 ന് ആരംഭിച്ച വാടാനപ്പള്ളിയിലെ പഞ്ചായത്തുതല സാമൂഹ അടുക്കള തൃത്തല്ലൂർ കമല നെഹ്റു സ്‌കൂളിലെ പാചകപ്പുരയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ് : വാടാനപ്പള്ളിയിലെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് കമലാ നെഹ്റു സ്‌കൂൾ നൽകുന്ന പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി.എ.ബാബുവിൽനിന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിത്ത് വടക്കുഞ്ചേരി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് പെൻഷൻകാരുടെ സഹായം
പഞ്ചായത്ത് തല സമൂഹ അടുക്കളയിലേയ്ക്ക് കെ.എസ്.എസ്.പി.യു വലപ്പാട് യൂണിറ്റ് പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ സെയ്തു മുഹമ്മദിൽനിന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ് ഏറ്റുവാങ്ങി.

Comments are closed.