1470-490

സ്വദേശികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; സർക്കാർ അവധി നീട്ടിയേക്കും

കുവൈത്ത്​ സിറ്റി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വദേശികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതി​ന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് മുതൽ
ആരംഭിക്കും.
അഞ്ചുഘട്ടങ്ങളിലായി സ്വദേശികളെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ തിരിച്ചെത്തിക്കുക. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാല
യം, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, വ്യോമയാന വകുപ്പ്​, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, ധനമന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ​ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ മേയ് 7 വരെയായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ
16 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന്​ 75 വിമാനങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുവൈത്ത്​ എയർവേയ്സ്, ജസീറ എയർവേയ്സ്
വിമാനങ്ങളിലാണ് സ്വദേശി​കളെകൊണ്ടുവരുന്നത്. മാർച്ച്​25 മുതൽ
29 വരെ 11 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി 15 വിമാന സർവിസുകൾ നട
ത്തി 2710 സ്വദേശികളെയാണ് തിരിച്ചെത്തിച്ചിരുന്നു​. ഏപ്രിൽ 19, 20 തീ
യതികളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ
ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയവരെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഏപ്രിൽ
23ന് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെയും ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ മേയ് ഒന്നുവരെയായി വിദേശത്ത്​പഠിക്കുന്നകുവൈത്തി വിദ്യാർഥികളെയും
മേയ് മൂന്ന്​, നാല് തീയതികളിൽ
നയതന്ത്രജ്ഞരെയും മേയ് ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരാനാണ് നിശ്ചയി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചുവ രുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കാനായി കൂടുതൽ ഹോട്ടലുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധനമന്ത്രാ
ലയമാണ് നിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ലവിൽ ഏപ്രിൽ 26 വരെയാണ് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Comments are closed.