1470-490

ദുബയ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ കോവിഡ് ആശുപത്രി തുറന്നു

പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ യുഎഇയിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിൽസിക്കാൻ പ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിലവിലെ ആഗോള ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും യുഎഇ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുടരുകയാണ്. നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാണെന്നും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബായ് ഗവൺമെന്റും അതിന്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡിഫൻസ് ടീമുകളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണന. ദുബായിലെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Comments are closed.