1470-490

വാടക പിരിച്ച വീട്ടുടമ അറസ്റ്റിൽ

തൊടുപുഴ മുതലക്കുടത്ത് വാടക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിർധന കുടുംബത്തെ ഇറക്കി വിടാൻ ശ്രമിച്ച് സ്ഥല ഉടമയുടെ ക്രൂരത. 1500 രൂപ വാടക നൽകാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വിച്ഛേദിച്ചു. നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പൊലീസ് എത്തി സ്ഥല ഉടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി കുന്നക്കാട്ട് തോമസിന്റെ സ്ഥലത്തെ ഷെഡിലാണ് മാത്യുവും രോഗിയായ ഭാര്യയും മകനും താമസിക്കുന്നത്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ മാത്യുവിന് ലോക്ക് ഡൗണായതോടെ വാടക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ ഷെഡിനാണ് 1500 രൂപ വാടക ഈടാക്കിയിരുന്നത്. വാടക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉടമയായ തോമസ് ഭീഷിണി പ്പെടുത്തുകയും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയടക്കുകയും , വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Comments are closed.