1470-490

ചരമം

ചേലക്കര: വെങ്ങാനെല്ലൂർ വിളക്കത്തല സുകുമാരൻ (കുട്ടൻ 69) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ – രതി .
മക്കൾ – രശ്മി, രേഷ്മ
മരുമക്കൾ – വിനോദ്, രാംജി ദാസ്

Comments are closed.