1470-490

കൂട്ടയോട്ടമല്ല: ലോക് ഡൗൺ ഓട്ടം”

കൊടുവള്ളി പോലീസ് ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് മുമ്പിലെ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ


നരിക്കുനി: ‘
ലോക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിത്തുടങ്ങിയതോടെ കൂട്ടത്തോടെ റോഡിലിറങ്ങിയ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ. വയനാട് റോഡിൽ കൊടുവള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.കൊടുവള്ളി പോലീസ് ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് മുന്നിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെയും ,മതിയായ രേഖകളില്ലാതെയും പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കുള്ള പരിശോധനക്കിടയിൽ,

Comments are closed.