1470-490

ചരമം

മാഹി:മാടപ്പീടിക പത്തലായിന്റവിട പരേതനായ രവിയുടെ ഭാര്യ പളളൂർ പുതിയേടത്ത് താഴെ കുനിയിൽ സതി (68) നിര്യാതയായി. പരേതനായ പുതിയേടത്ത് താഴെ കുനിയിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മകളാണ് മക്കൾ: ഷാജി, ഷിജി മരുമകൻ: സുധീഷ്, സഹോദരങ്ങൾ: രാമചന്ദ്രൻ, രാജൻ ( പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്,മാഹി) ശോഭ, ഉത്തമൻ (ഗവ.കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റെർ, പള്ളൂർ) രജീന്ദ്രൻ

Comments are closed.