1470-490

ചരമം

ആറങ്ങോത്ത് കുഞ്ഞാമിന വയസ്സ് 96 ഭർത്താവ് കലന്തൻ (മരിച്ചു) മക്കൾ മുഹമ്മദ് (മരിച്ചു) അബ്ദുൾ ഖാദർ, മുസ്തഫ, നബീസു, ഹാജിറ , ആയിഷ ആറാമൈൽ പള്ളിയിൽ ഖബറാക്കി

Comments are closed.

x

COVID-19

World
Confirmed: 0Deaths: 0