1470-490

അന്തരിച്ചു ( മാഹി )

ലത
മാഹി:പെരുമുണ്ടേരിയിലെ ഉമ്മൻ കണ്ടിയിൽ ലത ( 60 ) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: യു.കെ. വത്സൻ (മാഹി സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ മുൻ ജീവനക്കാരൻ ) .മക്കൾ: വിജീഷ് ഉമ്മൻകണ്ടി ,ജിജേഷ് ഉമ്മൻകണ്ടി, ജിഷ ഉമ്മൻകണ്ടി .മരുമക്കൾ രമ്യ വിജീഷ് .ജൂന ജിജേഷ് .ഷിനോജ് മൂപ്പൻ .സഹോദരങ്ങൾ ലീന. ലേഖ. ദിനേശൻ.

Comments are closed.