1470-490

കൈത്താങ്ങായി കേരള വിദ്യാർത്ഥി ജനത കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വടകര മുൻസിപ്പാലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ലഭ്യതക്കുറവ് ഉള്ളതിനാൽ ഒരു ചാക്ക് നാളികേരം കേരള വിദ്യാർത്ഥി ജനത കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുക ഉണ്ടായി.ജില്ലയിലെ മറ്റു പല മേഖലകളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിക്കും കെ വി ജെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കേരള വിദ്യാർത്ഥി ജനത ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ഹരിദേവ്.എസ്. വി, വടകര മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌ ലിജിൻ രാജ് എന്നിവരിൽ നിന്നും വടകര മുൻസിപ്പാലിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ. പി. ബിന്ദു ഏറ്റുവാങ്ങി. ജില്ലാ ട്രെഷർ ആദർശ് ടി.കെ., മിനി.കെ. കെ., എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Comments are closed.