1470-490

ചരമം

കവി.ടി.ഗോപി

തലശ്ശേരി:സ്റ്റേഡിയത്തിന്നടുത്ത പാർവ്വതിയിൽ തയ്യുള്ളതിൽ കൃഷ്ണൻ – രേവതി ദമ്പതികളുടെ മകനും പ്രശസ്ത യുവ കവിയുമായ ടി. ഗോപി (54 ) തോട്ടടയിൽ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ ടി.സി.ബിന്ദു . (ഗവൺമെന്റ് ഐടിഐ’ തോട്ടട) മക്കൾ: സിദ്ധാർഥ് കൃഷ്ണ. ഋതുപർണ്ണ.
സഹോദരങ്ങൾ: ടി.മീറ , ടി.ബീന , കല്ലിക്കണ്ടി മധു. നീന. പുഷ്പരാജ്.

Comments are closed.