1470-490

കമ്മ്യൂണിറ്റികിച്ചണിലേക്ക് ജൈവപച്ചക്കറികളുമായി കിസാൻ സഭ.


രഘുനാഥ് സി പി.

കുറ്റ്യാടി: കിസാൻസഭ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തു ണ്ടാക്കിയ ജൈവ പച്ചക്കറികൾ വിതരണം ചെയ്തു.കിസാൻ സഭ എടച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി എടച്ചേരിയിലെ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ: അരവിന്ദാക്ഷന് ജൈവ പച്ചക്കറി കൈമാറി. കിസാൻ സഭ ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ആയ സന്തോഷ് കക്കാട്, കളത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, കിസാൻ സഭ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ.സി.രാജൻ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷീമ വള്ളിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Comments are closed.