1470-490

ചരമം

വി.ആർ.പുരം. പരേതനായ പൂക്കോടൻ ചാത്തൻ ഭാരൃ അമ്മിണി (75) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈക്കീട്ട് 5 മണിക്ക് ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ കൃമിറ്റോറിയത്തിൽ. മക്കൾ മണിക്കുട്ടൻ, അനിത, ആനന്ദൻ, അജിത. മരുമകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണ

Comments are closed.