1470-490

ചരമം

ചൊക്ലി:മേക്കര വീട്ടിൽ താഴെ അക്രാൽ മീത്തൽ അനന്തൻ (73) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: കമല .മക്കൾ : സജില, സജീവൻ (ബാംഗ്ലൂർ ) സജിത്ത് (ഗൾഫ് ) സജിനമരുമക്കൾ : രമേശൻ (പള്ളൂർ) സജീവൻ   (മേനപ്രം )

Comments are closed.