1470-490

540 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസ്സാക്കി

ചേളന്നൂർ എക്സൈസ് റെയിഞ്ചിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ സി.രഞ്ജിതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എടക്കര, പട്ടർ പാലംമുക്ക് ,അന്നശ്ശേരിഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയപരിശോധനയിൽ തട്ടാൻ നട കലുങ്കിനു സമീപം പൊന്തക്കാടുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ച 540 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസ്സാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശമദ്യഷാപ്പുകളും, ബാറുകളും, കള്ള്ഷാപ്പുകളുംഅടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാജ വാറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ കർശന പരിശോധനയാണ് എക്സൈസ് നടത്തുന്നത്, പ്രതിയെപറ്റി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ മനോജ് കുമാർ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ നൗഫൽ .ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിലും വ്യാജവാറ്റുകൾക്കെതിരെ കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് എക്സൈസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു

Comments are closed.