1470-490

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 2,28,199 പേർ റേഷൻ കൈപ്പറ്റി

എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല


ജില്ലയിൽ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ച് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 2,28,199 പേർ റേഷൻ കൈപ്പറ്റി. ആകെയുള്ള 8.37 ലക്ഷം കാർഡുടമകളിൽ 27.07 ശതമാനം ആണിത്. റേഷൻ വിതരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 2 വൈകീട്ട് മൂന്നു മണി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 99,655 കാർഡുടമകൾ റേഷൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്.
ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ആവശ്യത്തിന് എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ജില്ലയിൽ എൽപിജി വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഓയിൽ കമ്പനികൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വൽ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം എൽപിജി കണക്ഷൻ ലഭിച്ച 14,706 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സിലിണ്ടറുകൾ സൗജന്യമായി റീഫിൽ ചെയ്തു നൽകും. ഏപ്രിൽമാസത്തെ റീഫിൽ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി ലഭ്യമാക്കും.
കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെയ്പും തടയുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്‌ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 11 വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. പലചരക്ക് വിഭാഗത്തിൽ 39ഉം പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ 26എണ്ണവുമായി 67 സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Comments are closed.