1470-490

വാഷ് പിടികൂടി

ചേളന്നൂർ റെയിഞ്ച് എക്സൈസ് പാർട്ടി റെയിഞ്ചിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയിഡിൽ നന്മണ്ട ചീക്കിലോട് റോഡിൽ നൻമണ്ടമാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ആളില്ലാത്ത നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ച 110ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസാക്കി. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംദിച്ചു. റെയിഡിൽ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ വി.ദേവദാസൻ, സജീവ്.പി സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫിസർ അർജുൻ വൈശാഖ്, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Comments are closed.