1470-490

ചരമം

ഓവിലകത്തൂട്ട് ഗോപാലക്കുറുപ്പിൻറെ ഭാര്യ ദേവി അമ്മ (70വയസ്സ്) അന്തരിച്ചു. മക്കൾ ബീന, ബിന്ദു.മരുമക്കൾ രമേശൻ പാലത്ത്, മോഹൻദാസ് (കൃഷി വകുപ്പ്)ചീക്കിലോട്. ശവസംസ്കാരം കാലത്ത് 9മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Comments are closed.