1470-490

കൊടകരയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകൾ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്.ഷാനവാസ് സന്ദർശിച്ചു.

കൊടകര :കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലെ  ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തി. തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ പഞ്ചായത്തിനോടും, ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടും നിർദേശിച്ചു.
കലക്ടർക്ക് ഒപ്പം ജില്ലാ
ആയൂർവേദ  മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ:സലജകുമാരി, കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ആർ.പ്രസാദൻ , ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹാരീസ് പറച്ചിക്കാടൻ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജി.സബിത, എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.

Comments are closed.