1470-490

മൊത്തവ്യാപാരികളുടെ യോഗം: ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കുവാൻ നടപടികൾ

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെടുക്കാൻ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ലോറികളും മറ്റ് വാഹനങ്ഹളും അണുവിമുക്തമാക്കാനും വാഹനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിലനിയന്ത്രിക്കാനും ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാകുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേമ്പറിൽ ചേർന്ന മൊത്തവ്യാപാരികളുടെ യോഗത്തിലാണ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങൾ ന്യായവില മാത്രമേ ഈടാക്കാവൂ എന്നും അമിതലാഭവും അമിതവിലയും ഈടാക്കരുതെന്നും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കച്ചവടക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചരക്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു. ലോക്ക് ഡൗൺ തുടരേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുളള മുൻകരുതലുകൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. യോഗത്തിൽ മൊത്ത വ്യാപാരികൾക്ക് പുറമേ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദ്യത്യ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Comments are closed.