1470-490

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകി.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറുന്നു.

കുറ്റ്യാടി :- അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകി. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും തൊഴിൽ തേടി തളീക്കരയിൽ എത്തിയവർക്കാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാദാപുരം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകി.നാദാപുരം നിയോജകമണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് പ്രിൻസ് ആന്റണി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറി. കെ പി ബിജു ,ഫിർദോസ് കായക്കൊടി,വി കെ സുമേഷ് എന്നിവരോടൊപ്പം.

Comments are closed.