1470-490

വീട്ടിലിരിക്കൂ സാമൂഹ്യ സേവകനാകൂ


സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് നിങ്ങള്‍ സന്നദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഉത്തമമെന്ന് മന്ത്രി. സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി ആളുകള്‍ പൊതു രംഗത്തേക്കിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹച്ര്യത്തില്‍ വിപരീത ഫലമാണുണ്ടാക്കുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോള്‍ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്നാല്‍ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് അവര്‍ക്ക് രംഗത്തിറങ്ങാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Comments are closed.